خجسته

در این وبلاگ کامنت بی‌ربط و کامنت بی‌نام حذف خواهد شد

سلسله نامه ها

و دکتر سروش هم نامه مينگارد : و اگر آنچه در اين وطن بنام ولايت می رود استبداد نيست ، باری از خواجگان ولايت مدار بخواهيد تا خود تعريفی از استبداد بدست دهند و در جرايد نشر کنند و مجال نقد را بگشايند .

نامه زيبايی است با نثر هميشگی دکتر کسی که سخنرانی اش اولين جايی بود که من با انصار حزب الله آشنا شدم ! اما نميدانم تاثير آن چه خواهد بود .


و مسعود بهنود هم نامه مينويسد : به شما می نويسم نه به اين خيال که کاری می توانيد کرد بل از آن رو که شما را نماينده رای خود و رای بيست ميليون ايرانی می دانم.

نميدانم اين روح شعر دوست ايرانی است که نامه های اعتراض را اينقدر زيبا ميکند . يا نگارندگان اين نامه ها از روح زيبای خود اثری در اين نامه ها گذاشته اند . ولی بخوانيد و مقايسه کنيد با سخنرانی بعضی ها آن وقت ببينيد که قدرت چقدر بد سليقه است و چقدر از زيبايی بيزار است .

  
نویسنده : ساناز ; ساعت ۸:۳٢ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٤/٢۱
تگ ها :