خجسته

در این وبلاگ کامنت بی‌ربط و کامنت بی‌نام حذف خواهد شد

گزارش !!!!

من هميشه آرزو داشتم كه نويسنده بشوم . چند وقتي است كه اين آرزوي من تا حدودي به حقيقت نزديك شده . چون در حال حاضر كارم بيش از آنكه مرتبط با رشته تحصيلي ام باشد نويسندگي است . البته نه نوشتن داستان بلكه نوشتن گزارش كار ! صبر كنيد تا كمي توضيح بدهم تا بيشتر در جريان قرار بگيريد .
من در قسمت تعميرات كار ميكنم و فرم های گزارش كار را به ترتيب زير پر ميكنم ( در ضمن پر کردن همه اين فرم ها به طور جدی از جانب رييسها پی گيری ميشود ) :
۱- فرم شرح تعمير : اين فرم براي هر قطعه اي كه تعمير ميشود پر ميشود و در آن توضيح داده ميشود كه براي تعمير اين قطعه به خصوص ، چه كارهايي انجام شده .
۲-فرم گزارش تعميرات روزانه : اين فرم در پايان هر روز پر ميشود و هر كدام از تعمير كاران شركت بخشي از اين فرم را تكميل ميكنند و در آن توضيح ميدهند كه در طول روز چند قطعه تعمير كرده اند .
۳-فرم شرح فعاليت هاي روزانه : در اين فرم كه در پايان روز پر ميشود هر كس بايد بنويسد كه در طول روز چه كار هايي انجام داده و به هر كدام از اين كار ها چقدر زمان اختصاص داده است .
۴-فرم گزارش كار هفتگي : اين فرم در پايان هفته تكميل ميشود و هر كس موظف است در آن بنويسد كه در طول هفته چه كارهايي انجام داده و به هر كاري چقدر زمان اختصاص داده است .
۵-فرم مستند سازي هفتگي : در اين فرم كه براي هر پروژه اي جداگانه تنظيم ميشود بايد توضيح داده شود كه براي پيشبرد اهداف پروژه دقيقا چه كارهايي انجام شده است .
۶-مستند سازي پروژه : در پايان پروژه ، مجري پروژه بايد گزارش كاملي از چگونگي انجام پروژه تهيه كند .
۷-فرم گزارش كار ماهيانه : در اين فرم كه در پايان ماه تكميل ميشود ، هر كس به تفكيك روز مينويسد كه در طول هر روز چه كارهايي انجام داده و به هر كار چه زماني اختصاص داده است و در پايان هم تعيين كند در مجموع در طول ماه به هر پروژه اي چقدر زمان اختصاص داده است .
( فرم های زير را من پر نميكنم)
فرم گزارش كار هفتگي زيرگروه : ( زير گروه چيزي است مثل يك تيم ) در اين فرم مسوول زير گروه به مسوول گروه گزارش ميدهد كه افراد زير گروه تحت نظر او در طول هفته چه كارهايي انجام داده اند .
فرم گزارش هفتگي گروه : در اين گزارش مسوول گروه به هيات مديره گزارش ميدهد كه افراد گروه در طول هفته چه كارهايي انجام داده اند .
البته ما مثل خيلي جاهاي ديگر براي تقاضاي مرخصي ( روزانه يا ساعتي ) بايد فرم پر كنيم . و براي كارهايي مثل فتوكپي گرفتن از مدارك هم بايد فرم پر كنيم .

من روز شنبه اين هفته يك نيمچه شورشي كردم و به رييس زير گروهم گفتم كه فرم شرح
فعاليت هاي روزانه را پرنخواهم كرد و اين تصميمم را به بقيه همكارانم هم گفتم . و نتيجه اين شد كه رييس زيرگروه با رييس گروه صحبت كرده ( كه صد البته هم اين گفتگو كتبي بوده ) و با هم به اين نتيجه رسيده اند كه پر كردن اين فرم لزومي ندارد . راستش از خودم خوشم آمد و تصميم گرفته ام به مرور اين بلا را سر بقيه فرم ها هم بياورم . با بچه ها قرار گذاشته ايم كه يك فرم طراحي كنيم كه تمام اطلاعات لازم در آن فقط يك بار نوشته شود و به رييس ها پيشنهاد كنيم كه فقط همين فرم را پر كنيم .پ.ن : پرسش : حدس بزنيد من در كدام كشور كار ميكنم؟ ( معلوم است كه در ايران از اين كاغذ بازي ها خبري نيست بنابراين اگر پاسخ شما ايران است نادرست جواب داده ايد )

  
نویسنده : ساناز ; ساعت ۱:٤٥ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٢/٦/۳۱
تگ ها :