خجسته

در این وبلاگ کامنت بی‌ربط و کامنت بی‌نام حذف خواهد شد

تنگ نظری ؟!!؟

در پيام های مربوط به يادداشت چند روز پيش ( مهمانی شام ) يادداشت زير نوشته شده :
فکر نمی کنيد که شما با تنگی نظر خيلی از مسائل شخصی و دوستی بين دو نفر رو با حق آزادی زنان اشتباه می گيريد. اين اشتباهی بود که سالهای هفتاد و هشتاد هم توی غرب خيلی از آدمها تجربه کردن و زمانی طول کشيد تا بتوانند بين آزادی زنان و مسائل عشق و محبت تفاوت قائل شوند.
به وبلاگ نويسنده پيام سر زدم . پيام گير نداشت . تا پاسخ بدهم . بنابراين اينجا چند خطی مينويسم تا نظرم را در اين زمينه ، گفته باشم . به اين اميد که فرهاد باز هم به اينجا سر بزند .
من ادعايی ندارم که تنگ نظر نيستم . من يک زن ايرانی هستم و با توجه به رشته تحصيلی ام با محيط هايی که مردانه( دانشکده های فنی و شرکت های فنی تر ) ناميده ميشوند ، بيشتر در تماس بوده ام . و هميشه شاهد پايمال شدن حقوق زنان بوده ام . اين موضوع ميتواند به تنگ نظری نيز منجر شود . من معتقدم به دليل تربيت غلطی که محصول جامعه مرد سالار ماست ، بسياری از زنان ، خود با رفتارهای نادرست به تداوم نظام مرد سالار کمک ميکنند . بنابراين سعی ميکنم به رفتارها حساس باشم ، تا اگر نشانه ای از اين موضوع ديدم ، عکس العمل نشان بدهم . ( ادعا نميکنم بهترين عکس العمل ) . به نظر من کارا ترين روش در اين موارد ، آگاهی دادن است . يکی از جاهايي که من ميتوانم با ديگران ارتباط برقرار کنم ، اينجاست . بنابراين مينويسم . دقيقا به اين دليل که چنين رفتارهايی را ، مسائل شخصی و دوستی بين دو نفر ، نميدانم . چون تقريبا در روابط اکثريت جامعه ديده ميشود . در ضمن اين رفتارها را ، مسائل عشق و محبت ، نيز نميدانم چون کاملا يک طرفه هستند . و تنها از جانب زنان چنين رفتارهايی ديده ميشود . در جامعه ايران که بر اساس تربيت مردسالار ، مردان سعی ميکنند ابراز احساسات نکنند . چرا زنان بايد برای نشان دادن ميزان عشق و محبتشان ، شخصی ترين کارهای مردان را به عهده بگيرند ؟‌ شما چند زن را ميشناسيد که با وجود از بين رفتن عشق سالهای گذشته همچنان برای همسرش غذا ميکشد ، ميوه پوست ميکند ، جورابهايش را ميشويد ، لباسهايش را اتو ميزند و حتی لباس زير برای او ميخرد ؟ و در چند درصد اين موارد ، مرد اين رابطه نيز کارهای مشابهی را انجام ميدهد ؟ اگر اين رفتارها بر اساس عشق شکل ميگيرند ، چرا هميشه يکطرفه هستند ؟
من همسرم را عاشقانه دوست دارم ولی هرگز نيازی نديده ام برای ابراز عشقم جورابهای کثيفش را بشويم . من او را ميبوسم ، نوازش ميکنم و در مقابل او نيز . و هر کدام برای خودمان غذا ميکشيم و با لذت تمام در کنار هم غذايمان را نوش جان ميکنيم .


  
نویسنده : ساناز ; ساعت ۱٠:٤۳ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٢/٩/٢٦
تگ ها :