خجسته

در این وبلاگ کامنت بی‌ربط و کامنت بی‌نام حذف خواهد شد

روی مبل نارنجی نرمالو بزرگ نشسته‌ام رو به حیاط، آفتاب از لابه‌لای برگ‌ها افتاده روی آجرهای کف حیاط، صدای پیانو ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 319 بازدید
مهر 96
1 پست
شهریور 96
4 پست
مرداد 96
1 پست
تیر 96
4 پست
شهریور 94
7 پست
مرداد 94
9 پست
تیر 94
12 پست
خرداد 94
1 پست
اسفند 93
3 پست
بهمن 93
5 پست
دی 93
5 پست
آذر 93
2 پست
آبان 93
2 پست
مهر 93
1 پست
شهریور 93
11 پست
تیر 93
1 پست
خرداد 93
2 پست
اسفند 92
6 پست
بهمن 92
3 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
2 پست
مهر 92
5 پست
شهریور 92
4 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
2 پست
خرداد 92
4 پست
اسفند 91
14 پست
بهمن 91
9 پست
دی 91
9 پست
آذر 91
9 پست
آبان 91
3 پست
مهر 91
5 پست
شهریور 91
4 پست
مرداد 91
6 پست
تیر 91
6 پست
خرداد 91
10 پست
اسفند 90
17 پست
بهمن 90
6 پست
دی 90
7 پست
آذر 90
9 پست
آبان 90
7 پست
مهر 90
11 پست
شهریور 90
5 پست
مرداد 90
12 پست
تیر 90
10 پست
خرداد 90
8 پست
اسفند 89
24 پست
بهمن 89
19 پست
دی 89
21 پست
آذر 89
14 پست
آبان 89
10 پست
مهر 89
13 پست
شهریور 89
15 پست
مرداد 89
24 پست
تیر 89
20 پست
خرداد 89
13 پست
اسفند 88
20 پست
بهمن 88
17 پست
دی 88
16 پست
آذر 88
18 پست
آبان 88
18 پست
مهر 88
11 پست
شهریور 88
9 پست
مرداد 88
8 پست
تیر 88
6 پست
خرداد 88
6 پست
اسفند 87
12 پست
بهمن 87
12 پست
دی 87
17 پست
آذر 87
10 پست
آبان 87
17 پست
مهر 87
13 پست
شهریور 87
10 پست
مرداد 87
9 پست
تیر 87
8 پست
خرداد 87
6 پست
اسفند 86
20 پست
بهمن 86
19 پست
دی 86
19 پست
آذر 86
8 پست
آبان 86
13 پست
مهر 86
7 پست
شهریور 86
14 پست
مرداد 86
3 پست
تیر 86
6 پست
خرداد 86
14 پست
اسفند 85
7 پست
بهمن 85
24 پست
دی 85
17 پست
آذر 85
5 پست
آبان 85
4 پست
مهر 85
4 پست
شهریور 85
3 پست
مرداد 85
2 پست
تیر 85
5 پست
خرداد 85
6 پست
اسفند 84
18 پست
بهمن 84
24 پست
دی 84
12 پست
آذر 84
16 پست
آبان 84
16 پست
مهر 84
19 پست
شهریور 84
8 پست
مرداد 84
14 پست
تیر 84
16 پست
خرداد 84
18 پست
اسفند 83
5 پست
بهمن 83
11 پست
دی 83
7 پست
آذر 83
10 پست
آبان 83
5 پست
مهر 83
11 پست
شهریور 83
13 پست
مرداد 83
8 پست
تیر 83
17 پست
خرداد 83
8 پست
اسفند 82
22 پست
بهمن 82
17 پست
دی 82
18 پست
آذر 82
27 پست
آبان 82
19 پست
مهر 82
28 پست
شهریور 82
27 پست
مرداد 82
18 پست
تیر 82
32 پست
خرداد 82
36 پست
اسفند 81
23 پست
بهمن 81
21 پست