از امروز صبح در محل کارم کار جديدی را شروع کرده ام .
تازگی کار برايم جذابيت دارد و اين باعث شده حالم بهتر بشود.

به نظر من خوشبخت ترين آدم کسی است که کارش را دوست دارد .

/ 0 نظر / 3 بازدید