خواندن دفترچه راهنما تمام شد !!!

خوب بالاخره تمام شد : دفترچه راهنمای طرز استفاده از مردان 18.gif
البته عنوان اصلی کتاب اين است : secrets about men every woman should know فکر کنم مترجم کمی برای ترجمه نام کتاب بی سليقگی کرده ، چون باعث ميشود قبل از شروع کتاب يک احساس منفی (مثلا ضد مرد بودن ) در آدم ايجاد کند .
از خواندن اين کتاب لذت بردم . من فکر ميکنم خواندن اين قبيل کتابها حداقل يک فايده دارد : آدم را نسبت به رفتارها و عادات خودش هشيار و حساس ميکند . باعث ميشود که آدم رد يک رفتار نادرست يا عادت اشتباه را هر جا که باشد پيدا کند . شايد بعضی از موضوعات کتاب به نظر مفيد نباشد يا برای ما که ايرانی هستيم کمتر قابل استفاده باشد ولی همين هشياری از همه چيز مهم تر است .
يک نکته خوب در اين کتاب راهنمايی هايی درباره روابط جنسی بود راستش از جمهوری اسلامی بعيد بود که اين بخش کتاب را سلاخی نکند ولی واقعا اين بخش وجود داشت 11.gif
آن نظر خواهی ۸ ارديبهشت هم که تحويلش نگرفتيد . برای آزمودن يکی از نظرات مطرح شده در همين کتاب بود . مردان ترجيح ميدهند رو به جمعيت بنشينند چون در اين صورت احساس تسلط بيشتری بر محيط دارند و همين موضوع به آنها اعتماد به نفس بيشتری ميدهد .
حالا تا زمانی که يک کتاب جالب ديگر نخوانده ام و يا حرفی برای گفتن نداشته باشم بعضی از مطالب اين کتاب را که به نظرم جالب آمده را به مرور طی روزهای آينده برايتان مينويسم .

/ 0 نظر / 5 بازدید