هنوز کار دارم

 

استاد مربوطه ایمیل ارسال فرموده‌اند و بدین وسیله حال اینجانب را اتخاذ نموده‌اند! داستان‌ها دو دسته‌آند و مناسب دو مجموعه داستان جدا هستند. و تعداد هرکدام برای یک مجموعه داستان کم است!

خلاصه که باید باز داستان بنویسم برای مجموعه.

 

/ 9 نظر / 4 بازدید
سمانه

کتاب دوقلو ! [هورا] معلومه که می نویسی![مغرور] پس چی!

.

نــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه! این منصفانه نیست! نمی شه یک مجموعه داستان رو دو قسمت کرد؟! بعد داستان ها رو در دو قسمت ولی یک جلد کنار هم گذاشت؟!!! من به جای تو «دپرس» شدم :| تو ولی دیگه دپرس نشو چون من به جات دپرسم، باشه؟! :) :)

علی حیدری

چه بگویم؟ من هم باید بنویسم. باید و باید. و مگر ما کار دیگری هم داریم بجز نوشتن و لذت بردن از آن. خوب باشی و همیشه نویسنده.

سمن

به لذت باز هم نوشتن فکر کن[لبخند]

شیوا

ساناز یه آدرس پستی به من بده اگه زحمتی نیست !!!![لبخند][چشمک]

شیوا

[سوال]آخه این طوری که نمی تونم کتابمو برات پست کنم کاغذ و مقوا داره ...

تربچه

دو شب است که کتاب "سه تار" آل احمد را می خوانم و در تمام مدت مطالعه فکر تو, داستانهایت و کتابت هستم دوست خوبم. بنویس که منتظرم.

دنا

پس منتظر می مونیم