گاندي و حقيقت

حقيقت در قلب هر انسانی ، جای دارد . آنجاست که بايد به جست و جوی آن پرداخت ... ما حق نداريم ديگران را وادار سازيم که حقيقت را به روش شخصی ما ببيند .

هدف جنبش عدم خشونت ، مجبور ساختن حريف ، به تغيير رفتار يا عقيده اش نيست بلکه قانع ساختن اوست .

/ 0 نظر / 3 بازدید