فقط هم مربوط به هوای پاک نیست

وقتی مادر و پدرم خانه زیباکنار هستند، حس می‌کنم جایشان امن است و دست هیچ ناملایمی نمی‌رسد به‌شان. گرچه دلم تنگ می‌شود اما انگار آنجا که هستند خیال من هم راحت‌تر است. 

/ 1 نظر / 38 بازدید
حسینhossein

دوستان مثل باد نصیبشان برگ خشک است[لبخند]