در قسمت پيامهای يادداشت قبل دوست خوبم جادی نظری داده که من هم نظرم را همانجا نوشته ام ولی دلم نيامد اينجا ننويسمش بنابراين اينجا هم نقلش ميکنم . راستی از اين به بعد چه کار کنم نظرم را راجع به نظرات شما اينجا بنويسم يا در همان قسمت نظر خواهی ؟ لطفا در اين مورد هم نظرتون رو بگيد .


جادی عزيز جدا فکر ميکنی که شرايط تا حد زيادی دگرگون شده ؟
به نظر من که خيلی از ظلم ها فقط تغيير شکل داده اند اما هنوز وجود دارند .
يک نکته هم که فکر کنم بهش دقت نکردی اينه که زنها لزوما همه کارهايی که مردان انجام ميدهند را شايد به خوبی مردان انجام ندهند مردان هم کارهايی که زنان انجام ميدهند را شايد به همان خوبی انجام ندهند ولی هميشه تبليغات به گونه ای بوده که کارهايی که مردان در آنها تواناتر هستند ارزشمند تر جلوه داده شده

/ 0 نظر / 4 بازدید