وای به روزی که بگندد نمک !

آش آنقدر شور است که نمايندگان مجلس را هم مجبور به اعتصاب غذا کرده است .

معما : کجای دنيا نمايندگان اکثريت مجلس و اکثر وزيران دولت جز مخالفان ( اپوزيسيون ) هستند ؟

پاسخ : ايران که نيست . ( ما خريم ، باور نداری ......)

/ 3 نظر / 3 بازدید
kaveh

سلام. تو چيزايی که مينويسی نکات قشنگی هست. اما از مسائل روز مره ننويس . خودت رو اعلی و اشرف از اين بدون که راجع به مسائل مملکت چيزی بنويسی. بهترين آرزوها.

reza

چرا ؟ چرا راجع به مسائل مملکت چيزی ننويسيم؟ بنويس ساناز جان/

جادي

اي بابا.. چون سياست كثيفه و پدر و مادر نداره و بهتره بذاريمش براي اونهايي كه دوست ندارند پاك باشند ! از قديم كه به ما ايراني ها اينطور گفته اند.