باز هم ناگفته های جنگ !!!

چرا دولت ايران از عراق غرامت نمي خواهد؟

آن چه که امروز و سال هاي گذشته باعث شده است که ايران از طرح دعوي غرامت خواهي از دولت قبلي و فعلي عراق چشم پوشي کند، نه بي توجهي به منافع ملي و نه حمايت از دولت تازه تاسيس عراق و نه حتي بي اعتمادي به دادگاه صدام؛ بلکه به خاطر توافقي است که به ناگزير هنگام مذاکره با سازمان ملل براي صلح با عراق، ميان ايران، عراق و سازمان ملل انجام شده است. بر اساس اين توافق سازمان ملل دولت عراق را آغاز گر جنگ معرفي کرده است، اما پيشاپيش ايران متعهد شده است که از طرح دعوي غرامت خواهي در دادگاه هاي بين المللي خودداري کند. به عبارت ديگر ايران بر اساس آن موافقت نامه نمي تواند، تقاضاي غرامت کند؛ اما نکته اينجاست که چرا اين موضوع اعلام نمي شود؟

اگر اين موضوع حقيقت داشته باشه خيلی رو ميخواد که يکی پيدا بشه و چنين حرفهايی بزنه . 

البته من قبلا هم چند سوالی درباره نظرات مشعشع وزير امور خارجه اسبق ايران داشتم . ولی اين يکی ديگه واقعا شاهکار دیپلوماسی است . که ايران پذيرفته باشد . هرگز از عراق طلب غرامت نکند !  

/ 1 نظر / 3 بازدید
sahar

عکس های اکس پارتی در تهران