گرچه از اين عبارت ديدی گفتم متنفرم ولی قضيه ورود زنان به استاديوم طبق پيش بينی من و خيلی های ديگر به انتها رسيد . همانطور که روز اول که دستور رئيس جمهور برای حضور در ورزشگاهها نميدانستم خوشحال باشم يا ناراحت ٬ حالا هم نميدانم خوشحال باشم يا ناراحت . البته حالا احمدی نژاد هم مثل خاتمی ميتواند بگويد ، من ميخواستم ٬ آنها جلويم را گرفتند .

 

ديروز يک سری رفتم دفتر کانون هستياانديش . احتمالا همکاريهايی با اين گروه خواهم کرد . حس خوبی دارم .

ديروز يک جوان هلندی را ديدم که در موسسه دهخدا فارسی ميخواند . باورم نميشد که بتواند به اين خوبی فارسی حرف بزند . ديدار جالبی بود . چند روزی سفری رفته بود به شمال ايران و در کمال ناباوری در ايران هم جنگل و سرسبزی ديده بود . ايران را يک کشور کويری و کوهستانی تصور ميکرد . و در ضمن معتقد است ايرانی ها خيلی تنبل هستند هيچ کاری نميکنند و دائم به هم ميگويند خسته نباشی !!!

/ 2 نظر / 3 بازدید
rahta

اگه خواستيد در مورد اين پديده هلندی بيشتر بدونيد. سايت www.jadi.net را بخونيد.

شيوا

جدا که راست گفته! مخصوصا تو اداره‌های دولتی اين «خسته نباشيد» خيلی متداوله! صبح اول وقت آدمو می‌بينن می‌گن خسته نباشی!:))