فعلا مشغول خواندن يک دفترچه راهنما هستم . بعد از تمام شدنش نظرم را اعلام ميکنم .
عجالتا بگيد ببينم توی يک رستوران دوست داريد پشت به جمعيت بنشينيد يا رو به جمعيت ؟

/ 2 نظر / 4 بازدید
شيوا

راستش من كه دوست دارم پشت به جمعيت بشينم، چون غذا خوردن ديگران حواسمو پرت مي كنه!:)

جادي

دفترچه راهنما ؟‌ هاها... اينهم فرق پسرها و دخترها. پسرها تا وقتی که همه راه های ممکن را امتحان نکرده باشند سراغ دفترچه های راهنما نمی روند (: من دوست دارم رو به جمعيت بشينم تا ببينم کی چيکار می کنه ! در عين حال اگر رو به جمعيت بشينم کسی نمی تونه بی هوا از پشت منو با چاقو بزنه ! جادی