نيمه پر ليوان

من امروز شاهد اين گفتگو بين يک مادر و فرزند در تاکسی بودم :
- مامان درخته رو نيگا ، رفته تو آسمون .
آره ، برگاشم ريخته .
- نخيرم ، سه تا برگ پايينيش داره .

/ 8 نظر / 3 بازدید
lars

اگه می خوای زنده بمونی هميشه نيمه خالی رو نگاه کن!

نازلي

ساناز عزيز ... برای تمام ما روزهای بسيار سختيست! بسيار تلخ و گزنده ... سه تا برگ / همون ته رنگ خاکستری امید اینروزها و شبها ست ...

sanaz lotvi

سلام ساناز می خواهم باهات بيشتر آشنا بشوم امکان دارد يا خير؟

sanaz lotvi

۰۴۵۱-۲۲۴۹۲۷۱

sanaz lotvi

سلام ساناز باز من هستم. شماره ام را در

shahoo

سلام مناسب

خان مظفر

من هم گاهی با نظر دومی (بعد از بانو) موافقم .گاهی بد نيست آدم دنيارو سگی نگاه کنه.سگ هميشه منتظر پرتاب سنگه تا فرار کنه