کانادا هم بعله !!!

فکر کنم مهاجرت زياد ايرانی ها به کانادا باعث شده فرهنگ غنی مبارزه با شادمانی کم کم به اين کشور هم سرايت کند .

/ 2 نظر / 3 بازدید
Javad

وبلاگ زيبايی داريد ...به ما هم سری بزنيد.

آوای دل

ميان ماه من تا ماه گردون تفاوت از زمين تا آسمان است! ميان دليل منع لبخند ما و منع لبخند کانادايی ها هم تفاوت از زمين تا آسمان است!!! ساناز جون کسی که نتونست ما رو تغيير بده پس بذار ما بقيه دنيا رو تغيير بديم :-)