دارم موفق میشم که به چیزهای که نمیخوام انجامشون بدم حتی فکر هم نکنم . ولی...انگار با کم شدن دردسرهای زندگی رنگ و بوی زندگی هم کم میشه ...باید طعم خوب زندگی رو تو مقولات دیگه جستجو کنم...آهای سال 2008 ماه اولت داره تموم میشه یادت که نرفته امسال باید برای من سال رنگها باشه خود رنگین کمان رو میخوام امسال زندگی کنم .

/ 2 نظر / 3 بازدید
ميلاد

ليست فيلم های منتخب قم رو ديدی؟

ليلی

منم اميدوارم که امسال برات يه رنگين کمون خوشرنگ و خيره کننده باشه ... ميگن هر طور که فکر کنی جذب زندگيت ميشه ... پس خودتم بايد رنگی فکر کنی