خودم می شوم !

بعد از مدتها دارم احساس میکنم که خودمم . یه جورایی خودم رو تو حرفام و کارام پیدا میکنم . تن به موقعیتهایی که دوست ندارم نمیدم یا کمتر میدم . خلاصه که اعتراض میکنم پس هستم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
بهاره

خیلی خوبه... فقط همینو می تونم بگم...

سارا پارسي

دوستم! مواظب باش! شنيدن اصطلاح نازيباي: نق نزن! خيلي براي روحيه آدم مضر است. بويژه وقتي منظورت نق زدن نباشد.