نيروگاه UCF اصفهان، به بهانه "تعميرات داخلي" و نه صورت يک جانبه، تعطيل شد.

 

این خواهران و برادران بسیجی هم واقعا خیلی سرشان شلوغ است، یک دفعه تبدیل می شوند به موجوداتی که باید در انتخابات رای بدهند تا تحفه خان رئیس جمهور شود. یک ماه بعد، تبدیل می شوند به دانشجوی مبارز ضدامپریالیست که باید به سفارتخانه حمله کنند، دو هفته بعد آنها را سوار مینی بوس می کنند و می برند به اصفهان و تبدیل می شوند به دانشجوی طرفدار تولید انرژی اتمی، بعد آنها را ثبت نام می کنند تا عملیات استشهادی کنند، در همین حال اعلام می شود که بنا به گفته روحانیون بسیجی ها حق ندارند دیگر بیلیارد بازی کنند، این فرنگی ها هم از این وضع دیوانه می شوند. با خودشان فکر می کنند اینها که عملیات استشهادی می خواستند بکنند، چی شد بیلیارد بازی کردند؟ سه ماه پیش، احمدی نژاد گفت: « بورس مثل قمار است.» به دنبال همین موضوع اقتصاد مملکت نابود شد، برای نجات کشور از این وضعیت، هفته قبل نشریه پرتو ارگان مصباح یزدی نوشت: « بسیجی ها سهام بورس بخرند.» در پی این پیشنهادات تشکیلات « بسیج – واحد وال استریت» نیز به بسیج- واحد لاس وگاس افزوده شد.

(ابراهيم نبوی )

/ 1 نظر / 3 بازدید