باز هم سرما

فکر کنم که ديگه همه اونهايی که تهران زندگی نميکنند هم تا حالا فهميده اند که امسال هوای تهران خيلی سردتر شده .
خبرهای بد درباره بی خانمانها هم از در و ديوار ميباره . البته فکر نميکنم بعد از اون خبر چهل نفر ديگه اجازه داده بشه خبری رسمی در اين زمينه اعلام بشه . ولی ما ميدونيم که ديشب خيلی سردتر از شبی بود که چهل نفر از سرما مردند . و تعداد بی خانمانهای تهران بيش از چهل نفر است . کافی است ما اين دانسته هايمان را کنار هم بگذاريم تا ديگر نيازی به خبر های رسمی در اين زمينه نباشد .
اين خبر احتمالا تاثيری در تصميم گيری های شهرداری تهران نخواهد گذاشت . همينطور بر تصميمات نيروی انتظامی و يا بهزيستی و يا هر تشکيلات ديگری که به نظر مسوول ميرسند .
اما من حس ميکنم بر احساسات مردم حتما تاثير ميگذارد . و اين احساسات تحريک شده ، شايد کاری بکنند . البته لزوما اين کارها ، کارهای مفيدی نيستند و يا به قدر کافی مفيد نيستند . ولی کوشش بيهوده به از خفتگی .
من که ديروز و امروز از تبعات اين قضيه استفاده کرده ام . من از ديروز تا حالا دو بار سوار ماشينهايی شده ام که موقع پياده شدن فهميدم ، برای کرايه گرفتن مسافر سوار نکرده اند :
خانم بفرماييد . من پول نميگيرم ، هوا خيلی سرد شده .
شيوا و بانو اميدوارم لبانتان کمی به لبخند مهمان شود .

/ 1 نظر / 3 بازدید
بانو

توی بی بی سی خوندم حتی در مساجد رو هم رو این بیچاره ها میبندن!!! بابا اخه مسجدی که نشه توش پناه گرفت به درد چی میخوره؟مراسم تدفین؟