درد دل

يادتون هست که چند روز پيش همينطور بی دليل حالم خوب بود ؟ حالا همينطور بی دليل خسته ام ، بدنم کوفته شده و بعضی از عضلاتم درد ميکنه . شايد به خاطر کار باشه ، اين چند روز خيلی ايستاده ام . ولی خوشبختانه کارهام فقط زياد بوده و به مشکلی برنخوردم . بايد فکر يک استراحت باشم برای آخر هفته . شايد که دوباره روبراه بشم .
/ 2 نظر / 3 بازدید
علي

چطوره به عنوان استراحت بری قله دماوند. من که می دونم استراحت های شما از اين نوعه ؛)