جوان يعنی چی ؟

اينجا را بخوانيد .
به نظر ميرسد که جوان فقط يعنی پسر جوان و فقط تحريک نشدن پسران جوان است که اهميت دارد . دختران در محاسبات حضرات اصلا به حساب نمی آيند مگر به عنوان عامل بروز گناه . بابا به خدا دختر ها هم غريزه جنسی دارند در سنين جوانی دختران هم برای برآورده کردن اين نياز تحت فشار هستند . چرا به اين فکر نميکنند که بخشی از اين آرايش های تند و عجيب وغريب نتيجه به حساب نياوردن دختران است . تازه آمديم و طرح خانه عفاف هم اجرا شد آيا با فراموش کردن نيازهای جنسی دختران طرح ساماندهی نيازهای جنسی جوانان به نتيجه ميرسد ؟ از آن گذشته آيا آن زنانی که قرار است در اين مراکز به آقايان سرويس بدهند نبايد از حقوق انسانی برخوردار باشند ؟ يا حقوق آنها هم مثل بقيه زنان به حساب نمی آيد ؟

راستی بعد از اين قضايا با شنيدن کلمه عفاف چه معنايي در ذهنتان شکل ميگيرد ؟
اگر يک بچه از شما بپرسد عفاف يعنی چه ؟ چه پاسخی ميدهيد ؟

/ 0 نظر / 3 بازدید