تا کی جنگ ؟

خدايا تا کی جنگ ؟
تا کی اين اشرف مخلوقاتت وحشيانه تر از وحشيترين حيوانات جنگل زندگی خواهد کرد ؟
من که اگر جای خدا بودم بد جوری دنيا رو ميريختم به هم . حتی به بقيه هم رحم نميکردم .


دوست خوبم جادی ، مجموعه قشنگی از عکسهای تظاهرات ضد جنگ را توی سايتش گذاشته به نظر من که از دستش نديد .

/ 0 نظر / 4 بازدید