مدعی

با مدعی مگویید اسرار عشق و مستی

تا بی خبر بمیرد در رنج خود پرستی

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا پارسي

سانازي! آهاي! ساناز! با تو ام! ساناز جان! تو رو به خدا اينقدر عصباني نباش! آهان!... يك كمي آروم باش تا بهت بگم!... ببين! وقتي عصباني ميشي من ازت ميترسم!... آخيش! قلبم وايستاد تا اينو بگم! ضمنا با مرگ مدعي آنوقت كسي نمي ماند كه اسرار را از او پنهان بكنيم. بگذار باشد، نمك زندگي است!!!!!!!!!!!!!!

کامیار

از من به خانم در جواب حافظ!!!! ((باز ناز بازان نازک خیالی کرده اند درکنارمدعی بیش ادعایی کرده اند))