در راستای اينکه ما نياز به تفريح داشتيم ، ديروز بعداز ظهر کار را تعطيل اعلام کرديم و تصميم گرفتيم در جهت رسيدگی به خودمان تشريف ببريم تئاتر . رفتيم : مجلس شبيه در ذکر مصائب استاد نويد ماکان و همسرش مهندس رخشيد فرزين . و خوشمان آمد !

/ 0 نظر / 4 بازدید