يکی از بدی های زندگی مشترک اين است که هميشه اين تو نيستی که تصميم ميگيری چه کسی را ببينی . اين تصميم هر دو نفر با هم است که تعيين ميکند که چه کسانی را ببينند . همانطور که شريک زندگی ات گاهی کسانی را به خاطر تو ميبيند . تو هم گاهی کسانی را به خاطر او ميبينی .
مشکل اينجاست که گاهی اين ديدارهای نا خواسته آنچنان تنشی به تو تحميل ميکنند که حس ميکنی بايد چند روز استراحت کنی تا اثرات اين ديدار از بين برود .

چرا آدم با بعضی ها همينطور بی دليل مشکل دارد ؟ حرف زدن ، راه رفتن و يا حتی خنديدن کسی گاهی اينقدر آدم را آزار ميدهد ؟ در يک همچنين موقعيتی آدم چه بايد بکند ؟ چه بايد کرد تا نه آنکه دوستش ميداری را آزار بدهی و نه خودت ساييده بشوی ؟ من هر چه فکر ميکنم به هيچ نتيجه قابل اجرايی دست پيدا نميکنم .

کاملا بی انرژی هستم و حس ميکنم نياز دارم تنها باشم . و فقط به خودم رسيدگی کنم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
علي

شايد چيزي در درون توست كه يا متوجه اش نيستي و يا با نفرت آنرا طرد مي كني و اين باعث مي شود كه وقتي همان مساله را در ديگري مي بيني واكنش نشان دهي. يك كمي به اين موضوع فكر كن و نتيجه اش را بگو.

banoo

حالبه بعضی وقتا من حتی حند بله حلوتر ميرم و از کسی که نمی شناسم بی دليل خوشم نمياد!!!مثلا یارو رو دفه اوله که تو اتوبوس میبینم! راه حل خاصی فعلا به ذهنم نمی رسه.

ساناز

علی جان : بابا فرويد ! از شوخی گذشته به فرا فکنی فکر کرده ام ولی اين يک فرآيند نا خود آگاه است اگر هم درست باشد من به سختی از آن آگاه خواهم شد . ولی قول ميدهم بيشتر بهش فکر کنم . /بانو جان : من هم دقيقا اين تجربه را هم دارم که از کسی کاملا بی دليل بدم بيايد مثلا به قول تو دفعه اول توی اتوبوس ديده امش و در جا از او بدم ميايد . يک دوست دارم که به نظريه هاله های انرژی و.... عقيده دارد و به طور جدی روی اين قضيه کار ميکند . او عقيده دارد که در اين موارد هاله يکی از هاله ديگری به شدت انرژی ميگيرد . اين قضيه ميتواند دو طرفه باشد يا نباشد ولی اغلب نا خود آگاه است . چی بگم ؟