تا حالا شده که حس کنین زیر آوار خاطره ها دارین له میشین یا اینکه سیل خاطرات داره شما رو با خودش میبره ....نه ؟....بیاین من براتون بگم یعنی چی !!!

حافظه خوب همیشه خوب نیست . اینکه بدونی دقیقا پارسال همین روز چه اتفاقی افتاده همیشه هم خوب نیست . کاش کمی حافظه ام درباره تاریخها ضعیف تر بود . حافظه خوب درباره تاریخها داشتن همیشه مفهومش به یاد داشتن تاریخ تولد دوستان نیست ........

/ 0 نظر / 4 بازدید