من برای هزار و صدمين بار از رئيسم اخطار گرفتم که با اينترنت کمتر کار کنم .

جالب اينجاست که اينترنت برای شرکت ما خرجی ندارد . و من وقتهايی با اينترنت کار ميکنم که کار ديگری نداشته باشم . نميفهمم چرا رئيسم با اينترنت کار کردن من مشکل دارد .

نکته بامزه اين است که هر بار من به دليل زياد کار کردن با اينترنت بخشی از حقوقم ( به نام کارانه ) را از دست ميدهم و تا به حال تاثيری در ميزان کارکردن من با اينترنت نداشته . راستش اين رفتار رئيسم من را به ياد مبارزه جمهوری اسلامی با بد حجابی مياندازد : آقای رئيس اگر فايده داشت تا حالا اثر کرده بود . به دنبال راههای تازه تری باشيد . اندکی حرکت با زمان ثواب دارد به خدا .

/ 2 نظر / 6 بازدید
شيوا

آخه چرا انقدر اين دکتر بيچاره رو حرص می‌دي؟:))

جادي

تا حالا به خودش اين حرفها رو زدی ببينی چی می گه ؟ (: