بسياري از ما در اين توهم به سر ميبريم كه تسليم و سلطه پذيري يك جور بيماري درون خود ما ـ شبيه سردرد ـ نيست . بلكه اين حكومت بريتانياست كه بر سر ما سنگيني ميكند و با فشار مار را به زير ميكشاند ، و چنانچه به طريقي از زير آن بار سنگين رها گرديم ، قطعا درمان خواهيم شد . اما موضوع به اين سادگي ها نيست . حكومت بريتانيا علت تسليم و سلطه پذيري ما نيست ، بلكه نشانه بيماري سلطه پذيري بسيار ژرفتري در ماست.

رابيندرانات تاگور (شاعر و متفکر هندی ، برنده جايزه ادبيات نوبل در سال ۱۹۳۰، اولين آسيايی برنده جايزه نوبل )

/ 1 نظر / 3 بازدید
جادي

يک روز بريد خونه و با همسرتون مثل يک مهمون برخورد کنيد : - سلام. شما خوب هستيد ؟ و آروم بشينيد روی صندلی و منتظر چايی بشيد. همه فعل ها رو جمع ببنديد و عين يک مهمون رفتار کنيد. همسرتون هول می شه و نگران ! چرا ؟ چون تازه داره می بينه که نظمی که هر روزه می ديده٬ يک عامل خارجی و دائمی نيست بلکه اين نظم لحظه به لحظه داره در رفتارهای شخصی ما شکل می گيره.