۱۸ تير باز هم آمد

باز هم ۱۸ تير آمد و کم کم دارم فراموش ميکنم که چه خبر بود ۶ سال پيش .

انفجار های لندن ؟ خشونتی که خشونت خواهد زاييد . اين انسانها کی آدم ميشوند ؟

 

 

به نظر شما برای نوشی چه ميشه کرد ؟ بچه های نوشی دزديده شده اند . چه فرق ميکند دزد ، پدر بچه ها باشد يا کس ديگری . من عقلم به جايی قد نميدهد . نميدانم چه ميشود کرد . به نظر من اين خبر را پخش کنيد شايد کسی را ه حلی پيدا کرد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
nazi

منم مستاصل موندم .خون خونم و می خوره. نميدونم چی بايد کرد. شايدم يه اتفاقی افتاده براشون خدای نکرده؟ ميدونی فکر ميکنم که اگه شايد قضيه فقط برداشتن بچه ها بود.. اونا تا به حال با گريه های بی امون و بهانه هاشون باباهه رو ذله کرده بودن.نميدونم هر فکری به سرم مياد.خدا کنه زودتر معلوم بشه چی شده.

شيوا

فقط می‌تونم دعا کنم. مادر بودن چه‌قدر سخته...