به حول و قوه الهی امشب چهارمين مراسم پر فيض کارتون تماشاکنون ( کارتوننگ ) برگزار خواهد شد . امشب شارک تيل را خواهيم ديد !

در ضمن امشب دو تن از دوستان مقيم خارج از کشور را هم در جمعمان خواهيم  داشت

بشتابيد که غفلت موجب شيمانی است !

/ 2 نظر / 4 بازدید
samira

چند روزيه كه ماه محرم شروع شده..با راه رفتن تو سطح شهر مي شه تغييراتي كه شروع اين ماه توي سطح شهر بوجود آورده رو ديد. تاكسي ها كه از روز اول محرم نوارهاو جمع كردن ان و طاهري و هلالي و ايي كه مثل قارچ از هر جا دراومدن و هر سال توليد مثل هم مي كنند .ودشونو عزادار امامشون نشون ميدن . كسائي كه با اومدن محرم فروش مسكرات رو تعطيل كردن و وقتي ازشون علتش رو مي پرسي ند و با اومدن ه اين ماه تو زندگي عادي مردم به وجود