تغيير

روزهای آخر تعطيلات بود که کم کم احساس کردم دوست ندارم به همين شکل حالا به کارکردن ادامه بدهم . دوست دارم يک مدتی با مسووليت کمتری کار کنم . مثلا يک کار ساعتی . يا اصلا يک کار جديد ، مثلا برم يک مدت گلفروشی کنم . يا کارت تبريک درست کنم و بفروشم . يک کاری که تا حد امکان از نفس انجام اون کار لذت ببرم . نه اينکه هر روز از ساعت ۸ منتظر ساعت ۵ بعداز ظهر باشم و هر هفته از شنبه به اميد چهارشنبه . من اينطوری دارم خودکشی تدريجی ميکنم . چه فرق ميکند که آدم خودش را بکشد يا لحظاتش را خفه کند ؟

آخ، که اگر شجاعت يک تغيير را داشتم . اگر اعتماد به نفسش را داشتم .

/ 1 نظر / 3 بازدید
جادي

پیوستن ات به جمع مارکسيست ها رو تبريک می گم (: