پائیز در راه است

این روزها صبح‌ هوا کاملا خنک است. و سخت‌ترین کار جهان نشستن پشت میز شرکت. هر روز صبح بعد از پیاده‌روی روزانه، دست خودم رو می‌گیرم و به زور خودم را می‌برم توی ساختمان شرکت. 

دو ماهی هست که دوباره توی شرکت پنجره دارم. و دیدن درخت‌ها که آفتاب مایل پائیزی روی برگ‌هایشان تابیده بی‌قرارم می‌کند. 

کارمندی در پائیز و بهار تهران سخت‌ترین کار جهان است. 

/ 0 نظر / 181 بازدید