25 خرداد بعد از چهار سال

کشور آدم مثل خانواده آدم می‌مونه. شاید خودت به‌تر از هر کسی ایرادهای رفتاری افراد خانواده‌ات رو بدونی. شاید بیش‌تر از هر آدم دیگه‌ای از دست‌شون شاکی بشی. شاید بری اصلن یه جای دوری تنها و مستقل زندگی کنی...اما دست کم از نظر ژنتیکی به اون خانواده .متصلی. نمی‌تونی دیگه عضو اون خانواده نباشی. این کشور مال همه ماست. یادمون نره. 

/ 4 نظر / 3 بازدید
پیرپسری مخلوط

روحانی نماینده رهبردر شورای امنیت ملی است روحانی بامشارکت سعیدجلیلی ونظامیون نقش اساسی درسرکوب وکشتن جوانان سال 88 داشت اولین کسی که لقب امام به خمینی داد بازم مردم رو گول زدند جلیلی رو مترسک کردند وبه پای صندوق رای کشاندن بازم مردم دست به دامان اخوندشدن ازترس گرگ به شغال پناه اوردند بازم درسطح جهانی به جمهوری اسلامی مشروعیت بخشیدند روحانی اصولگرایک شبه اصلاح طلب شد

پیرپسری مخلوط

گول خوردن یا گول نخوردن من مهم نیست مهم احترام واسایش تک تک هم میهنان بویژه بانوان عزیز است امیدوارم حرف ونظرمن اشتباه ازآب دربیاد و به عنوان مثال رویکرد زن ستیزانه این نظام همچون حجاب اجباری ،محسوب شدن زن درحد نیمی ازانسان و قانونی که میخواد ازمسافرت تنهای یک خانم قبل ازسن 40سالگی جلوگیری کنه و...... باامدن این رییس جمهور ازبین بره اماازیک شخصی که درس حوزوی خونده بعیده امابه هرحال بسیاربسیارجای خوشحالی وخوشوقتی داره اگرشاهد اینگونه تغییرات باشیم

نوید

وطن مثل فامیلای خونی میمونه