عاشورا

 

1400 سال بعد مداح از سرما خواهد گفت و کلتی که مستقیم شلیک می کرد و وانتی که مردم  را زیر می گرفت. مشک و گلوی تشنه تنها بخشی از تاریخ عاشورا است.

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مانا

1400 سال بعد راوی از شجاعت مردمی خواهد گفت که با آگاهی از سبعیت یزیدیان ایستادند در برابر ْ کلتی که مستقیم شلیک می کرد و وانتی که آنها را زیر می گرفت .ْ امیدوار باشیم که این راوی تنها تاریخ باشد.

سمن

[گریه]