حسرت گذشته

شايد برای کسانی که اجبار در لباس پوشيدن را تجربه نکرده اند خنده دار باشد ولی من به بچه های دبستانی که ميتوانند رنگهای شاد برای کيف و کفششان انتخاب کنند حسودی ميکنم . البته خودم ميدانم که تنها نيستم .

/ 0 نظر / 3 بازدید