رفتن

چای تلخ از تلخی رفتن يک دوست مينويسه
و من با خوندنش ياد اين افتادم که کمتر از دو ماه ديگه بهترين دوست من هم از ايران ميره . اين چند وقت مدام خودمو ميزدم به کوچه علی چپ . با خودم ميگفتم تا هست از بودنش استفاده کن . وقتی رفت فرصت داری برای نبودنش غصه بخوری . ولی گاهی ديگه نميشه .
تقريبا هر روز کسی از نزديکان آدم از ايران ميرود من حس ميکنم اگر همينطور پيش برود تا ۳،۲ سال ديگه هيچ ددوستی برام ( توی ايران ) باقی نميمونه . راستی من که هنوز تصميم نگرفتم از ايران برم عجيبم ؟ يا شايد هم خنگم .

/ 3 نظر / 3 بازدید
شيوا

اگه دوست داری بری ولی امکانش رو نداری که هيچ، ولی اگه قصد رفتن نداری، حتما دلايل باارزشی برای موندن داری. اين دلايل ممکنه فقط واسه خود آدم ارزش داشته باشن ولی چيزهايی هست که آدم رو به اين خاک پای‌بند می‌کنه.

جادي

فعلا برنامه من هم موندنه (: مگه اينکه به دلايل خاص تری بخوام برم. اما با عناوين *اينجا جای موندن نيست* و *اينجا آزادی نيست* و *اينجا زندگی سخت است* و ... نمی خوام برم. ناسيوناليست نيستم (به جز درباره دبیرستان!) و اعتقادی هم به پاکی خاک ايران و ريشه ايران و ... هم ندارم اما ترجيح می دم اگه قراره جايی کمکی باشم٬ همينجايی باشه که ۲۰ سال برام پول خرج کرده. به هرحال نبايد نمکدان شکست (: مگر اينکه روزی برسه که اينجا ديگه احتياجی به تلاش ما نداشته باشه. خلاصه اينکه خواستم بگم نگران نباش که خيلی تنها نخواهی موند. در ضمن ... اين رو توی يک لحظه فلسفه می گم (: هه هه ! برای خودم تبليغ کنم ؟ http://www.jadi.net/other/lahze.htm هاها !

شيوا

بالاخره آدم بايد دلايلی برای پای‌بند شدن به اين خاک داشته باشه ديگه!