دلم روشن است

 

دم غروب که می‌شود، خانه تاریک-روشن می‌شود. هر چقدر که چراغ روشن می‌کنم دلم روشن نمی‌شود. خورشید که کاملا غروب کند، از روشن شدنش که دل ببرم یک دیوارکوب هم برایم کافی است. دل که می‌برم چیزی از توی قلبم سوسو می‌زند و دلم را روشن می‌کند.

 

/ 3 نظر / 3 بازدید
سارا

منقطع شدن درد آور و غم انگيز است اما هميشه هميشه راهگشاست. [لبخند]

سارا

دريافتم گل نازنينم[گل]

سپیده ش

چه زیبا. راست می گی ها.