گاهی خيلی شجاعت ميخواهد که بخواهی عيوب خودت را بشناسی و خيلی سخت است که بخواهی تغييرشان بدهی . من چند وقتی است که به بعضی از عيوب خودم گير داده ام . فکر ميکردم تا حدی دارم موفق ميشوم ولی طی يک اتفاق فهميدم هنوز وجود دارند . اما هنوز نا اميد از تغيير نشده ام . در واقع خوشحالم که توانسته ام عيب خودم را ببينم شايد اگر پيش از اين تصميم بود ، احتمالا حتی اين عيب را نميديدم .

 

/ 1 نظر / 3 بازدید
moones

پيشرفت بزرگيه...