بی خبری خوش خبری !

بعد از يک هفته تازه الان وارد اينترنت شدم . هنوز از هيچ چيزی خبر ندارم . گرچه اين روزها خيلی کار داشتم و خيلی خسته شده ام ولی ذهنم به خوبی استراحت کرده . کارها خيلی زياد بوده اند ولی هر وقت که خواستم کار کردم . صبح هر وقت که خواستم بيدار شدم . هر وقت که خواستم خوابيدم و هر وقت که خواستم غذا خوردم . نه تلويزيون نه روزنامه نه اينترنت و نه هيج وسيله ديگری هيچ خبری به من نداده ،‌ به قول قديمی ها بی خبری خوش خبری !

اين چند روز بيش از هر سفری خستگی هايم را از بين برد .

/ 0 نظر / 3 بازدید