من که ميدونستم ، من که از اول دودل بودم ، پس چرا رفتم ؟
من که ميشناختمش ، ميدونستم هميشه براش بعد از اونا قرار ميگيرم . ميخواستم تجربه کنم ، چی رو ؟ با اينکه ميدونستم احتمال خوب بودنش کمتره پس چرا باز خواستم تجربه کنم ؟


حالا برای خودم چه کار بايد بکنم ؟ که حس نکنم داره بهم ظلم ميشه . 06.gif28.gif33.gif

/ 1 نظر / 4 بازدید
rahta

؟؟؟؟؟/!!٫٫٪٪٪٪!!!!!!؟؟؟؟؟؟؟!!!!!!.....!