هستم ، ولی حرفی برای گفتن ندارم .
برميگردم .

/ 5 نظر / 3 بازدید
شيوا

تو خوب باش، همين ما را بس!

نوشی

منهم همين که شيوا گفت...

banoo

همونی که بقيه گفتن.اميدوارم زود برگردی.