بايد کاری کرد

نام امينه لاوال را اولين بار در سايت زنان ايران خواندم زنی که به جرم داشتن فرزند نامشروع به سنگسار محکوم شده بود . مدتی طولانی هربار در دادگاه جديدی باز محکوم ميشد و دوباره درخواست تجديد نظر و ....
تا بالاخره خبر خوش را در عين ناباوری خواندم : حکم لغو شده بود . آدم با شنيدن چنين خبرهای به آينده و دنيايی انسانی تر برای همه انسانها اميدوارتر ميشود .

نام افسانه نوروزی را اما اول بار در يک روزنامه خواندم . ولی خبرهای مربوط به دادگاههای او را در گويا نيوز و سايت زنان ايران و... پی گيری ميکردم . آری او به اعدام محکوم شده به جرم دفاع از خودش در برابر مردی که قصد تجاوز به او را داشته . و در اين گيرودار مرد متجاوز کشته شده . اين کار طبق قوانين ايران با شرايطی جرم نيست ولی جرم افسانه اين است که از خود در برابر مردی دفاع کرده که مسووليت انتظامی در جزيره کيش داشته و به نفع سيستم انتظامی است که کسی از مسوولين اين نيرو قصد تجاوز به زنی را نداشته باشد . بنابراين افسانه به اعدام محکوم شده . آدم با شنيدن اين خبرها احساس انزجار ميکند . انزجار از دنيايی که در آن يک زن حق دفاع از خودش در برابر تجاوز را هم ندارد .

اولين بار در نظرخواهی های وبلاگ زنانه ها از زبان گلکو خواندم که کاش آنچه برای امينه فرصت زندگی دوباره پديد آورد برای افسانه و ديگر زنان ايرانی که منتظر سنگسار هستند نيز کاری کند .

آنچه امينه را نجات داد اقدام همه جهان بود . خبر در تمام جهان پيچيد و جهان واکنش نشان داد و دادگاه را تحت فشار گذاشت و دادگاه فشار را تاب نياورد . من به عنوان يک انسان ، يک زن و يک ايرانی حس ميکنم بايد برای افسانه کاری کرد او کاملا بيگناه به اعدام محکوم شده . باور کنيد اين اتفاق برای هر زن ديگری در ايران هم ممکن است بيافتد . بانجات افسانه راه نجات تمام کسانی که همچون او بيگناه محکوم ميشوند هم هموارتر خواهد شد .
جان يک انسان در خطر مرگ قريب الوقوع است . اين انسان امکان داشت من باشم يا دوست صميمی ام يا مادرم يا هريک از شما يا ..... بايد کاری کرد . اين خبر را بايد به گوش جهان رساند . به دوستانمان که خارج از ايران هستند بايد خبر داد که خبر دهند . آنها که به زبانی غير از فارسی مسلط هستند ميتوانند اين خبر را ترجمه کنند و به گوش همه برسانند .
سازمان عفو بين الملل برای نجات جان افسانه دست به کار شده ولی اين به اين معنی نيست که از دست ما کار بيشتری ساخته نيست . اين خبر را به گوش جهان بايد رساند . بايد جهان برای نجات جان يک انسان دست به کار شود . وبلاگ ، ايميل ، سايت و يا هر امکان ديگری که در دسترس شماست ميتواند به نجات جان يک انسان کمک کند .

/ 3 نظر / 3 بازدید
rahta

توي خط اول نوشتن اينكه امينه در ايران نبود و در يك كشور افريقايي بود بنظرم لازمه . اين نكته مهميه كه ما توي ايران هستيم نه كشوري ولو عقب مانده افريقايي . اينجا ام القري است !!!!!!

جادي

من اول جمله آخر رهتا رو اينجوري تغيير مي دم : اون کشور آدم هايی آفريقايی داشت و نه ايراني و در نتيجه توانستند يک کاری بکنند. اگر قراره اين جمله برخورنده نباشه خودمون بايد يک کاری بکنيم. وظيفه اول بر عهده يک حزب يا سازمان يا ان.جی.او است که تجمعی حمايتی بذاره يا اعلام برنامه بکنه. به افراد هيچ جور مجوزی داده نمی شه در اين کشور که بنا به قانون اساسی اش تجمعات آزاده.بی نظم شد. به درک. ( گفتم رهتا عصبانيه من هم يک کم عصبانی باشم !‌)

بي بي

چه گويم که ناگفتنم بهتر است.