مردم شوارد نادزه را برکنار کردند

ميخائيل ساکاشويلی رهبر مخالفان گرجستان تاييد کرده است که نينو بوردژانادزه رئيس مجلس به عنوان کفيل رياست جمهوری تا زمان برگزاری انتخابات در دو ماه آينده سرپرستی اين مقام را بر عهده خواهد داشت.

گرجستان روزی بخشی از ايران بود و قراردادهای ترکمانچای و گلستان آن را از ايران جدا کرد . کاش يک قرار داد ننگين دیگر هم امضا ميشد و تهران را از ايران جدا ميکرد . چه بر سر يک جامعه ميرود که بخشی که از آن جدا بوده حقوق خود را طلب ميکند و بدون خشونت به خواستهايش دست می يابد و بخشی که جدا نشده ، حتی از تفکر به مخالفت هم ميترسد .

خواندنی ها کم نيست ، من و تو کم خوانديم .
من و تو کم بوديم .
(شنيده ايد اين ترانه زيبا را با صدای فرهاد ؟ )

/ 3 نظر / 4 بازدید
جادي

اما ما عاشق نوريم مگه نه... نمی تونيم پشت ديوار بمونيم...

بي بي

نميدونم. نمی‌دونم. هميشه تاريخم ضعيف بوده. ولی قراردادهای ننگين را به ياد دارم. باز هم نمی‌دونم. ای کاش يک مورخ بود که تاريخ را هميشه به يک گونه بنويسد. بدون در نظر گرفتن اينکه چه کسی حاکم است و چه کس محکوم. ...

علي

بايد درباره ننگين بودن بعضي از قرارداد ها دوباره بينديشم...