در باب اهميت ضبط صوت مر خبرنگاران را !

چند ماه پيش داشتم کتاب تاج خار نوشته مسيح علی نژاد را ميخواندم . و برای اولين بار اهميت ضبط صوت خبرنگاری را درک کردم . وقتی خبری تکذيب ميشود يا بايد نوار ضبط شده وجود داشته باشد يا خبرنگار بيچاره بدبخت ميشود ! حالا دبير هيات دولت ( زريبافان با جناق رئيس جمهور مردمی که قرار بود با فاميل بازی مبارزه کند ! ) و وزيرارشاد گفته های خود را ( مبنی بر يک تار موی گنديده رئيس جمهور و ممنوعيت حضور زنان در ادارات وزارت ارشاد بعد از ساعت ۶ )  تکذيب کرده اند . خانمها و آقايان خبرنگار لطفا تو رو خدا تو رو به جون هرکی دوست دارين اين ضبط صوت خبرنگاريتون رو روشن کنين به خدا به درد ميخوره .

پ . ن : ولی اين قابل توجه است که چرا حرفهای گزارش شده راحت تر باور ميشوند تا تکذيبيه ها ! شايد آن حرفها به آن آدمها بيشتر ميايد !

/ 1 نظر / 4 بازدید
كاوه

ببين خجسته! اين آقايان هنوز نميدانند كه تكذيبيه چه معنايي دارد! آدم وقتي تكذيب ميكند كه يك شخص سوم از قول او حرفهايي را بزند و او بگويد كه نه. من اينها را نگفتم. به نظر مي بهتر است حكومت ايران را يك جور كار پست مدرن - سورئال ادبي بدانيم تا يك سازمان مدني. حتي مطالب صد سال تنهايي از عمل اينها قابل باور تر است.