کامپیوتر ما بالاخره مرد ! بعد از سالها صادر کردن  سر و صداهای عجیب و ریست شدنهای بی دلیل ...وخلاصه انواع اقسام ابراز وجودها و جلب توجه ها وقتی باز هم با  بی محلی و بی توجهی اینجانب و همسرخان مواجه شد تصمیم به خودکشی گرفت و اقدام به انتحار نمود !

من چی کار میکنم ؟ خدا عمر بدهد اینترنت نصفه نیمه و محدود و.....شرکت را ! 

/ 2 نظر / 3 بازدید
مونس

مرسی. فايل رسيد دستم.

40tike

بقای عمر خودتون.