سينا مطلبی آزاد شد !

سينا مطلبی آزاد شدمبارک باشه ، برای خودش ، خانواده اش ، دوستانش و همه ما .
ميشه که آخری باشه ؟ ميشه اميدوار بود ؟

/ 4 نظر / 3 بازدید
ساناز

‌آنجا که‌ ‌عشق‌ ‌غزل‌ نيست‌ که‌ حماسه‌ئى‌ست‌ ، ‌هر چيز ر‌ا صورت‌ حال‌ باژگونه‌ خو‌ا‌هد بود: زند‌ان‌ با‌غ‌ِ ‌آز‌اده‌ مردم‌ ‌است‌ و شکنجه‌ و تازيانه‌ و زنجير نه‌ و‌هنى‌ به‌ ساحت‌ ‌آدمى‌ که‌ معيار ‌ارزش‌ ‌ها‌ى‌ ‌اوست ... رسو‌ائى‌ شهامت‌ ‌است‌ و سکوت‌ و تحمل‌ ناتو‌انى‌. ( احمد شاملو - از شعر " جدال آيينه و تصوير " - کتاب " آيدا، درخت، خنجر و خاطره " - 30 بهمن 1343 )

جادي

يک چيز بامزه استاد نظریات جامعه شناسی می گفت : وقتی يک مملکت برسه به جايی که زندان رفتن به جای خجالت٬ افتخار و شهرت نصيب فرد بکنه دیگه بايد فاتحه دولت رو خوند.

علي

من اصلا اميدوار نيستم. در واقع مطمئن هستم كه اينگونه مسائل تكرار خواهد شد و پيشنهادم هم به شما اينه كه هم به نام غير واقعي بنويسيد و هم در يك server خارجي. چون به قول هودر حكومت ما دستش را تا اتاق خواب شهروندانش هم دراز كرده و قدرت حريم نشناس و تجاوز گري داره.