نوشی ميگه : ديروز روز بزرگی برای من بود. ممکنه اين چيز زيادی نباشه، اما اگه مثل من و هزاران مادر ديگه ای که از بچه هاشون دور موندن يا ترس و دلهره دوری از بچه هاشون رو دارن بودين، اونوقت حتی يه قدم کوچولو هم خوشحالتون ميکرد......دلم ميخواد امروز ميتونستم برم يه جايی که فريادم رو کسی بشنوه و داد بزنم چند تا خون ديگه لازم دارين تا توی حقوق زنان و کودکان و قوانين جاری يه تجديد نظر جدی کنين؟


شادی زيبا و صادقانه نوشی به خاطر اين خبر است .
شادی و طبيعی ترين حقوق انسانی ما را به هزار منت به ما پس ميدهند . شاد باشيم ؟ شايد حق با نوشی است ما هم اگر....

/ 3 نظر / 3 بازدید
بي بي

بله شايد من هم اگر جای نوشی بودم ميزان شادی او را از اين خبر حس می‌کردم. متاسفم چون گويا اينجا برای نشان دادن خورشيد هم بعضی از اين قانون نويسها بايد چراغ دست بگيرند. حتی برای ديدن نياز کودک به مادر - که از خورشيد هم روشن تر است!

نازلي

.... و بعد از اين شادی ... دوباره مادر بايد با دغدغه های پس از ۷ سالگی سر کند ................ از لينک گذاريهای خوبتون ممنونم.

نوشی

ببين... ميدونم که ميتونم تو اين سه سال خيلی کارها بکنم... خيلی کارها.