35

 

سی‌وپنج ساله می‌شوم در حالی که دیگر از هیچ عددی برای سنم نمی‌ترسم. می‌دانم چه می‌خواهم و می‌دانم چه نمی‌‌خواهم. چه به‌تر از این؟

 

 

/ 2 نظر / 3 بازدید
پیر پسری مخلوط

زادروز خواجه حافظ شیرازی گرامی باد پیشاپیش زاد روز شما هم گرامی باد

مجید

سلام بسیار زیباست که 10 سال در اینجا مطلب نوشته اید[گل] آرزوی موفقیت شما گرامی در تمامی مراحل زندگی[گل]