يادتون هست چند وقت پيش يک نامه نوشتيم به خانم مهنوش معتمدی ( عضو شورای شهر تهران ) و چند سوال پرسيديم ؟

حالا اگر ميخواهيد از نتيجه اون نامه نگاری با خبر شويد . اينجا را ببينيد .

/ 2 نظر / 3 بازدید
banoo

دکترا تو ۲۰ سالگی هه!

banoo

عجب خالی بنديه!اقا ما يه دانشجويی داشتيم از اين از ما بهتران که دکتر فلانی فرستادش انگليس خوب؟بعد يه سال هلک و هلک برگشت و اومد خواستگاری یکی از دخترای محجبه هم ورودی ما .بهش گفته بود اونجا خيلی نامحرم بوده و من بهم فشار ميومد و روی نمازام تمرکز نداشتم و ..... برا همين برگشتم که بعدا معلوم شد اين اقا درساشو نتونسته بود باس کنه!دوباره به باس خدمات ارزنده اش فرستادنش يه جا ديگه!